Ing. Dzurja, PhD. zve na nevšední akci s názvem

                      „Obyčajný“  ČLOVEK  NA CESTE...PLAKÁT ZDE:  

  ČLOVĚK NA CESTĚ....pdf (887804)

jenž se uskuteční    
v   s o b o t u    11.dubna 2015 od 12,30  do 18,55 hodin ve Spoločenském sále  MČ  Brno - strřed,  ul.Dominikánska 2

Pořadatel uvádí:

V S T  U  P  N  É    JE   D  O  B  R  O  V  O  L  N  É  !

Výtěžek ze vstupného   b u d e  p o u ž i tý  na  podporu

 8. ročníka  VEČERA  S  Panem Karlem K R Y LE M.

Kapacita  sálu  je  omezená!    D o p o r u č u j e m  V á m  -  Rezervujte si ZDARMA sedadla.   

          na     dzurja@post.cz      alebo  na  tel.:   774  119  591                                                                                                       

 

Následuje Večer Karla Kryla PLAKÁT ZDE: VEČER KARLA KRYLA.pdf (449511) 

Dáváme prostor i nevšedním světonázorům: Ing. Říha, který uvedl na akci Příběh skály přednášku, jenž rozpoutala živou diskusi, zve zájemce na přednášku"Jak nás zavřeli do Matrixu". Přednáší autor webu www.vedy.sk Vlado Laubert. Přednáška bude v sobotu 11.10. od 14 hod. v restauraci Annapurna v Brně na Josefské. www.indicka-restaurace-brno.cz. Vstupné dobrovolné.

 

Nástěnku s poděkováním místní závistivec odnesl, předtím vymazal naši akci z Facebooku. Ještě jednou všem děkujeme. 

Jak vystoupení na skále dopadlo? 

 

 

 

 

 

 

 

POZOR  na představení  P.S. jsou poslední VOLNÁ MÍSTA

AKCE  NL RACE A PROHLÍDKA PODZEMÍ JSOU JIŽ NAPLNĚNY 

 
Odchod do podzemí - rezervovaní

14 00, 14 30, 15 00, 15 30 

po 15 hod. se pokusíme, dle možností doplnit zájemci bez rezervací

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode